Foreninger

 

Antenneforeninger

Asnæs Bys Antennelaug
4550 Asnæs
24 22 15 17
www.asnaes-antenne.dk
 

FDA Forenede Danske Antenneanlæg
Højby Hovedgade 83
4573 Højby
59 96 17 00
www.fda.dk
 

Nykøbing Sjællands Antenneforening
Butik: Svanestræde 3 A
4500 Nykøbing Sj.
70 20 43 85
www.nyka.dk

Borger- og Beboerforeninger

Borgerforeningen for Hørve og omegn
Poppelvang 15
4534 Hørve
59 65 69 67
Poul-Erik Jensen
 

Fårevejle Stationsbys Bylaug
Adlers Allé 148
4540 Fårevejle                           
 

Grevinge Sogns Beboerforening
Åmosevej 4
4571 Grevinge                           
59 65 05 32
Fmd.: Henrik Bang Jensen
aamosegd@mail.dk
 

Høve Bylaug
Høvevej 48
4550 Asnæs
59 64 32 70
www.hoeve-bylaug.dk
 

Klint ByLaug
Klintvej 144
4500 Nykøbing Sj.
59 32 14 68
www.klintbylaug.dk
 

Vallekilde Bylaug
Vallekildevej 158
4534 Hørve
59 66 81 71

 

Børn og Unge

Odsherred Børne- og Ungdomsfilmklub
Ravnsbjergvej 3
4560 Vig
40 52 09 41
www.odsherredboerneogungdomsfilmklub.dk

 

Fagligt relaterede foreninger

Danmarks Lærerforenings Kreds 51
Højby Hovedgade 29
4573 Højby
93 30 51 51
www.dlfodsherred.dk
 

Dragsholm Brandværnsforening
Industrivangen 12
4550 Asnæs    
www.dbvf.dk
 

Murersvendeforeningens Stiftelse
Dalstien 15
4581 Rørvig
59 91 96 80

 

Fritidsundervisning

Odsherred Folkeuniversitet
Vallekildevej 122
4534 Hørve
41 65 97 18
Find os på facebook eller
www.odsherredfolkeuniversitet.dk
 

Grundejerforeninger

Asnæs By’s Grundejerforening
Fmd: Ole Holst Nielsen
29 38 55 94
info@asnaesbysgrundejerforening.dk
www.asnaesbysgrundejerforening.dk
 

G/F Skovbakken
Skovbakkevej, Overby Lyng
4583 Sjællands Odde
Fmd.: Kurt Kristensen
40 10 26 91
 

Grundejerforening Drosselholm
4500 Nykøbing Sj
Fmd.: Jens Nielsen
22 55 46 40
www.gfdrosselholm.dk
 

Grundejerforening Skovly,
Hønsinge Lyng

Skovlyvej 22
4560 Vig
40 73 32 54
 

Grundejerforeningen
Skamlebæk Strand

4540 Fårevejle
Fmd.: Anne E. Thomsen
25 21 44 43
 

Mosevang Grundejerforening
Fyrrevang 17
4560 Vig
44 94 36 01
Teddy Petersen
 

Pedersminde Grundejerforening
4560 Vig
Fmd.: Per Jensen
23 38 60 46
 

Strandhuse Grundejerforening
Æble Alle 35
4500 Nykøbing Sj.
59 32 87 35
Øyvind Kristoffersen
www.strandhusegrundejerforening.dk

 

Handel og Erhverv

Hørve Erhvervsforening
4534 Hørve     
hoerveerhvervsforening@gmail.com
Find os på facebook
 

Odsherreds Erhvervsforum
Bjarkesvej 1
4500 Nykøbing Sj.
Konsulent: Anni Juul Jensen
42 73 51 25
www.odsforum.dk
 

Odsherreds Landboforening
Bjarkesvej 1
4500 Nykøbing Sj.
59 91 04 87
ohla@ohla.dk
www.odsherred-landboforening.dk
 

Rørvig Handels- og Håndværkerforening
4581 Rørvig    
www.roervig.dk
 

Vig Handelsforening
4560 Vig           
Fmd.: Cristian Larsen
Find os på facebook
 

Hobbybetonede foreninger

Asnæs Brevdueforening
Kroenborgvej 60
4550 Asnæs
28 89 58 67
 

Asnæs Bridge Club
Teglværkskrogen 4
4550 Asnæs
20 72 71 22
www.bridge.dk/2303/
 

Danmarks Civile Hundeførerforening
- Odsherred

Trundholmvej 6
4573 Højby
91 52 98 00
Fmd.: Jonathan Andersen
60 29 97 54
formand@dch-odsherred.dk
www.dchodsherred.klub-modul.dk
 

Dragsholm Modelflyveklub
Strandlystvej 8
4520 Svinninge
49 66 03 02
Fmd.: Stig Munk
29 70 62 61
munkstig8@gmail.com
www.dmfk.dk
 

Lumsås Mølle- & Bylaug
Oddenvej 200 B
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.: Niels Christoffersen
28 24 28 06
www.lumsaasmoelle.dk
 

Odsherred Detekterforening
Per Lars Christiansen
20 41 43 70
perlars@christiansen.mail.dk
www.odsherred-detekterforening.com
 

Odsherred Frimærkeklub
Grundvigsvej 17
4500 Nykøbing Sj.
41 58 29 31
E-mail: rita.hansen@live.dk
www.odsherredfrimaerkeklub.dk
 

Odsherreds Møntklub
Byvænger 22
4573 Højby
Leif Klinke Larsen                      
 

Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 24 Odsherred

Grønstræde 3 B
4573 Højby
52 77 14 67
Formand: Alice Kjær
23 32 24 06
alice.kjaer@mail.dk
www.123hjemmeside.dk/kreds24
 

Humanitære foreninger

Kirkens Korshær
Savværksvej 2
4500 Nykøbing Sj.
59 91 95 10
 

Lions Club Dragsholm
Lions Huset
Nygade 16
4550 Asnæs            
Bjarne Simonsen
E-mail: dragsholm@lions.dk
www.dragsholm.lions.dk
 

Røde Kors Trundholm
Vig Hovedgade 20
4560 Vig
59 31 81 14
Formand Henning Skov Hansen
24 61 75 16
www.rodekors.dk/afdelinger/trundholm
 

Sct. Georgs Gildet
Sct. Georgsvej 11
4500 Nykøbing Sj. 
40 96 27 54
Dorte Baunsgaard
 

Jagt- og Fiskeriforeninger

Lammefjordens Jagtforening
Fmd.: Charlotte Bak
30 20 56 58
formand@lfjagt.dk
www.lfjagt.dk
 

Højby-Vig Jagtforening
Trundholmvej 9
4573 Højby
Fmd.: Keld Overgaard
25 43 31 83
www.hojby-sogns-jagtforening.dk/
 

Odden Jagtforening
Oddenvej 234
4583 Sjællands Odde
Fmd.: Flemming Wrangel 
23 49 71 80
kontakt@oddenjagtforening.dk
www.oddenjagtforening.dk/
 

Rørvig Jagtforenings Flugtskydningsbane
Søndervangsvej 37
4581 Rørvig
Fmd.: Martin Madsen
23 96 24 80

 

Kulturelle foreninger

Dragsholm Amatørerne
Vikaret 2
4534 Hørve 
59 65 69 20
 

Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Fmd.: Birte Hansen 
29 87 27 68
www.dragsholmlokalhistorie.dk
 

Foreningen Vig Festival
Holbækvej 16B
4560 Vig 
59 31 64 68
Mail: Info@vigfestival.dk
www.vigfestival.dk
 

Kulturhus Vig Bio
Ravnsbjergvej 2
4560 Vig
59 31 52 46
www.vigbio.dk
 

Kunstforeningen Pakhuset
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.
59 93 07 07


Lammefjordens Aktive Kvinder
www.lammefjordensaktivekvinder.dk
Fmd. Bodil Juel Jensen
 

Mini Odsherred
Gl. Nykøbingvej 169
4572 Nr. Asmindrup   
www.mini-odsherred.dk
 

Odsherreds Museumsforening
Toldbodvej 43
4500 Nykøbing Sj.
52 24 19 99
www.odsherred-museumsforeninge.dk
 

Odsherred Teaterforening
4500 Nykøbing Sj.
40 93 09 61
rodsteater@gmail.com
www.teaterogmusikodsherred.dk
 

Trundholm Lokalhistoriske Forening
Odsherred Lokalarkiv
Ravnbjergvej 23 A
4560 Vig
59 66 50 00
Kim Mariegaard
kma@odsherred.dk
www.trundholmlokalhistoriske.dk

Loger m.v

Odd Fellow Loge nr. 87 Odsing
Siriusvej 3
4500 Nykøbing Sj
www. odsing.oddfellow.dk
 

Marineforeninger og Bådelaug

Marineforeningen for
Nykøbing Sj. og Odsherred

Havnegade 5
4500 Nykøbing Sj.
59 91 36 79
www.nyksjmarineforening.dk
 

Rørvig Bådelaug
Rørvig Kirkevej 23
4581 Rørvig
59 91 85 14
www.rbaadelaug.blogspot.com
 

Sj. Odde Bådelaug
Østre Havnevej 28
4583 Sjællands Odde
40 81 77 16
 

Musik og Sang

Dansk Kirkemusiker Forening
Kreds Øst

Vallekildevej 122
4534 Hørve
41 65 97 18
Mail: eric.holm@mail.dk
 

Holbæk & Omegns Musikskole
Holbæk: Studiestræde 3, 4300 Holbæk
Odsherred: Krovejen 26, 4571 Grevinge
59 66 08 66
hom@hom-musik.dk
www. hom-musik.dk
 

Kultur- og Musikerforeningen af 1984
Krovejen 26
4571 Grevinge
59 66 08 66
 

Nykøbing Sjællands Stadsorkester
Højby Hovedgade 52
4573 Højby     
Fmd.: Orla Møller
29 93 26 69
mail@stadsorkester.dk
www.stadsorkester.dk
 

Odsherreds sangkor
Søndervangsvej 44, Yderby
4483 Sjælland Odde
59 32 69 73
Inga Overgaard
 

Natur- og Miljøforeninger

Danmarks Naturfredningsforening
- Odsherred Afd.

Strædet 6, 4581 Rørvig
Fmd.: Nora Tams
51 70 75 93
www.odsherred.dn.dk
 

Dyregården v/Aase Christensen
Gl Nykøbingvej 55
4572 Nørre Asmindrup
30 66 58 22
Mail: dyregaarden@gmail.com
 

Patientforeninger

ADHD-Foreningen Vestsjællands Amt
Bankehusene 
4420 Regstrup
Fmd.: Heidi Falck Brand 
23 92 44 73
Formand@adhd-vestsj.dk
 

Afasi og Senhjerneskade i Odsherred
Vesterlyngvej 112
4500 Nykøbing Sj
Fmd.: Lissi Christophersen
41 82 34 51
 

Danmarks Psoriasis Forening
Hørve Kirkevej 3 C
4534 Hørve
v/Eli Glückstadt
20 92 23 47
egl@psoriasis.dk
 

Dansk Handicap Forbund
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde
Holtevej 10
4571 Grevinge
59 65 95 86
Lena Nielsen
 

Diabetesforeningen Odsherred
Rolighedsvej 19
4571 Grevinge
Eddy Tersløse
60 63 07 47
www.odsherred.diabetes.dk
 

Hjerteforeningen - Lokalkomite Odsherred
Kontakt: Dorthe Hansen
20 78 56 81
poppysv319@gmail.com
www.lokal.hjerteforeningen.dk/odsherred/
 

Høreforeningen - Odsherred Lokalafdeling
Baldersparken 38
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.: Elly Larsen
30 28 11 16
odsherred@hoereforeningen.dk
www.hoereforeningen.dk
 

Kræftens Bekæmpelse
Odsherred Lokalforening
Fmd: Lena Klausen
23 48 08 18
lenaklausen@mail.dk
 

Lev Odsherred Kommunekreds
Udvikling For Udviklingshæmmede
Fmd.: Dorthe Pedersen
21 20 82 84
dorthe.pedersen2@hotmail.com
www.odsherred.lev.dk/

PTU Landsforeningen af
Polio- Trafik- og Ulykkesskadede
Fjeldhammervej 8
2610 Rødovre
36 73 90 00
 

SIND
Lokalafd. Odsherred, Holbæk
og Kalundborg

Fmd.: Birte Bendixen 
20 33 22 59
birte@bondebendixen.dk
www.sind.dk
 

Politiske foreninger

Dansk Folkeparti Odsherred
Fmd: Kim Buurskov
27 90 29 93
kbu.df1@gmail.com
www.odsherred.danskfolkeparti.dk
 

Odsherred Radikale Vælgerforening
Fmd.: Anders Holst                   
andersholst1974@gmail.com
www.radikale.dk/lokalforeninger/odsherred
 

Odsherred Konservative Vælgerforening
Fmd.: Kenneth Bakke
51 55 71 69
www.konservative.dk/partiet/vaelgerforeninger/odsherred-vaelgerforening/
 

SF Odsherred
Fmd.: Mogens Stig Møller
60 63 67 48
mmstevns@gmail.com
www.sf.dk/partiforeninger/sf-odsherred
 

Socialdemokraterne i Odsherred
Gitte Hededam
40 27 04 44
gitte@hededam.dk
www.socialdemokratiet.dk/lokalafdelinger/kommune/odsherred
 

Venstre Odsherred
Fmd.: Lis Lykke
28 11 02 44
lis@lislykke.dk
www.odsherred.venstre.dk
 

Soldaterforeninger

Danmarks Veteraner Nordvestsjælland
og Veterancafé Holbæk

Anders Larsens Vej 5, 2.,
4300 Holbæk
Lokalforeningen:
Søren Juel
soeren.juel@gmail.com
Veteran-Caféen:
Thor C. Larsen
40 32 05 36
 

Spejdere

Det Danske Spejderkorps
Balder Gruppe
Toftegårdsvej 50 B
4550 Asnæs
61 24 44 11
balder.gruppeleder@gmail.com
www.baldergruppe.dk
 

FDF Fårevejle
Frivilligt Drenge og Pige forbund
Fårevejle Stationsvej 1
4540 Fårevejle
Fmd: Trine Sulbrück
21 91 67 88
sulsbruck@FDF.dk
www.fdf.dk/faarevejle
 

FDF Nykøbing Sj.
Dr. Egedsvej 15-17
4500 Nykøbing Sj.
Dennis Hougaard Nielsen
40 16 58 65
E-mail: nyksj@fdf.dk
www.fdf.dk/nyksj
 

KFUM & KFUK i Sundbyerne
Sommerlejr
Teglværksvej 18
4534 Hørve      59 26 90 27
 

Klinteborg FDF Lejr
Ribsvej 9,4
540 Fårevejle       
info@fdfklinteborg.dk
www.fdfklinteborg.dk
 

De Gule Spejdere - Erik Klippinge trop
Nygårdsvej 27 D
4573 Højby Sj.
Fmd.: Janni Lindholm Rasmussen
21 43 30 71
lindholm.janni@gmail.com
www.erikklippingtrop.dk
 

Sports- og Idrætsforeninger

Asnæs Badminton Club
Klintebakken 16
4550 Asnæs
Fmd.: Max Christensen
52 40 25 06
www.asnaesbadmintonclub.dk
 

Asnæs Boldklub
Esterhøjvej 62
4550 Asnæs
Fmd.: Peter Stenbring
51 37 50 38
pstenbring@gmail.com
www.asnaesboldklub.d
 

Asnæs Gymnastik forening
Krokusvænget 50
4550 Asnæs
Fmd.: Søren Gynther Astrup
51 58 03 72
formand@asnaesgym.dk
www.asnaesgym.dk
 

Asnæs Skytteforening
Teglværkskrogen 4
4550 Asnæs
29 93 9 70
Fmd.: Ronnie Schou Andersen
formand@asnaesskytteforening.dk
www.asnaesskytteforening.dk
 

Dancing on Line
Billesvej 8 B, 1. th
Nykøbing Sj.
29 92 36 53
Fmd.: Dorte Carlsen
dorte_carlsen@yahoo.dk
www.dancingonline.dk
 

Dragsholm Hundeskole
Vig Parken
Vig Stationsvej 9
4560 Vig          
formand@dragsholmhundeskole.dk
www.dragsholmhundeskole.dk
 

Dragsholm Riffelklub
En del af lammefjordens Jagtforening 
59 65 34 07
Fmd. Martin Dean Jensen     
40 45 48 75
formanden@riffelklubben.dk
www.riffelklubben.dk
 

Dragsholm Svømmeklub
Teglværkskrogen 4
4550 Asnæs
Fmd.: Betina Larsen
26 58 47 35
formand@drsk.dk
www.drsk.dk
 

Egebjerg Idrætsforening
Egebjergvej 257
4500 Nykøbing Sj.
59 31 75 36
Fmd.: Martin Thomsen
40 70 23 23
mt@jual.dk
www.egebjerg-if.dk
 

Egebjerg Skytteforening
Ved Kirken 4, Egebjerg
4500  Nykøbing Sj. 
59 32 88 90
 

FK Odsherred
Ryttervænget 1
4500 Nykøbing
Fmd.: Jørgen D. Hansen 
41 27 79 00
www.fkodsherred.dk
 

Fårevejle Badminton- og Tennisklub
Kalundborgvej 19-21
4540 Fårevejle
Formand Susanne Larsen
61 77 52 07
fbtk@fbtk.dk
www.fbtk.dk
 

Fårevejle Boldklub
Fårevejle Kirkevej 15
4540 Fårevejle
22 16 21 63
Fmd.: Allan Steen Hansen
61 61 43 32
allansteen@gmail.com
www.faarevejle-bk.dk
 

Fårevejle Bordtennisklub
Bakkekammen 14
4550 Asnæs
Fmd.: Peter Jørgensen
20 31 21 43
p.a.j@mail.tele.dk
www.faarevejlebtk.dk
 

Fårevejle Gymnastikforening
Riisvej 21
4540 Fårevejle
59 62 21 13
faarevejlegf@gmail.com
www.faarevejlegf.dk
 

 

Sports- og Idrætsforeninger - fortsat

Grevinge Skytteforening
Egemosevej 20
4571 Grevinge 
29 45 39 79
Michael Skovgaard Larsen
 

Højby Badmintonklub
Nyvej 17, 4573 Højby
Fmd.: Walther Jensen
61 65 19 21
mail.wkoefoed@mail.tele.dk
www.hoejby-badmintonklub.dk
 

Højby Gymnastikforening
Nyvej 17, 4573 Højby
20 94 41 22
flindtbugge@aol.dk
www.højbygf.dk
Følg os på facebook
 

Højby Idrætsforening
Nyvej 17
4573 Højby
Fmd.: Rene Hansen 
20 74 15 16
hoejbyif.sj@gmail.com
www. hoejbyif.dk
 

Højby Skytteforening
Fmd.: Jess Nielsen 
20 15 71 72
www.højbysk.dk
 

Højby Tennisklub
Stårupvej 4
4573 Højby
Fmd.: Peter Wørmer
30 28 00 01
mail@hojby-tennis.dk
www.hojby-tennis.dk
 

Højby Ungdomsforenings Folkedansere
Nyvej 17
4573 Højby              
Find os på facebook
 

Hørve Billardklub
Idrætsvej 3 
4534 Hørve
Fmd.: Henning Lillelund
59 65 63 82
 

Hørve Idrætsforening
Vallekildevej 28 D
4534 Hørve
Fmd.: Joen Guldbrandsen
28 70 97 97
hoerveif@gmail.com
www.hoerveif.dk
 

NV77 – Volleyball
A. Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sj.                  
Find os på facebook
 

Nykøbing Billard Club
Sct. Georgs Vej 11
4500 Nykøbing Sj,
Fmd.: Frank Jørgensen
28 90 98 95
kisfralya2@gmail.com
www.nykoebingbillardclub.dk
 

Nykøbing Idrætsforening
Egebjergvej 46
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.: Per H. Jensen
22 25 00 18
phbj@perjur.dk
www.nykoebingif.dk
 

Nykøbing Sj. Roklub
Korvetvej 10
4500 Nykøbing Sj.
59 93 21 10
Fmd.: Merete Jensen
klubmail@nykobing-sj-roklub.dk
www.nykobing-sj-roklub.dk
 

Nykøbing Sj. Badmintonklub
Savværksvej 1 A
4500 Nykøbing Sj.
51 23 27 74
Fmd.: Hans-Jørgen Olsen
www.nykobingbadminton.dk
 

Nykøbing Sj. Cykelmotion
Egebjergvej 46 
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.: Ejner Bertelsen
40 38 39 63
ejnar.bertelsen@gmail.com
www.nscykelmotion.dk
 

Nykøbing Sj. Gymnastikforening
Møllegårds Alle 9
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.: Daniel Jeppesen
29 42 88 68
danieljeppesen@hotmail.com
www.ngfgym.dk
 

Nykøbing Sj. Sejlklub
Snekkevej 11
4500 Nykøbing Sj. 
59 91 08 83
Fmd.: Allan Wiingaard 
93 20 96 00
allan.wiingaard@gmail.com
www.nk-s.dk
 

Nykøbing Sj. Skakklub
Vesterbro Torv 4, 1 sal
4500 Nykøbing Sj.   
Fmd.: Karsten Jensen
E-mail: info@nyksjskak.dk
www.nyksjskak.dk
 

Nykøbing Sj.  Tennisklub
Egebjergvej 46
4500 Nykøbing Sj.
Fmd.:  Jan Christensen
28 35 45 33
jan.bent.christensen@gmail.com
www.nyktennis.dk
 

Nykøbing Sj. Skytteforening
Egebjergvej 83
4500 Nykøbing Sj.
30 32 45 10
Fmd.: Robert Larsen
info@skytteforening-nsj.dk
www.skytteforening-nsj.dk
 

Odden Badmintonklub
Ellingevej 40
4573 Højby 
30 71 40 10
 

Odden Gymnastik Og Idrætsforening

Skoletoften 7
4583 Sjællands Odde
Fmd.: Peter Nielsen 
60 57 71 83
pnodden@pc.dk
www.ogif.dk
 

Odden Skytteforening
Skoletoften 7
4583 Sjællands Odde 
31 60 66 67
Fmd.: Per Jakobsen
osf@oddenportalen.dk
Find os på facebook
 

Odsherred Folkedansere
Åstoftevej 56
4550 Asnæs
59 65 01 55
Jørgen Severinsen
 

Odsherred Sportsfiskerforening
Nygade 16
4550 Asnæs
51 35 71 11
Fmd.: Torben Petersen
osf@o-s-f.dk
www.ny.o-s-f.dk
 

Odsherred Svømmeklub
Ravnsbjergvej 25
4560 Vig
Fmd.: Kalus Adamsen
22 78 37 25
info@odsherredsvoemmeklub.dk
www.odsherredsvoemmeklub.dk
 

Odsherred Touringclub
Lammefjordsvej 4 B
4534 Hørve 
22 12 48 80
Find os på facebook
 

Rørvig Bridgeklub
Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj.
Toldbodvej 85, 4581 Rørvig
Fmd.: Marianne Poulsen
21 25 78 31
mariannepoulsens@gmail.com
www.bridge.dk/2363
 

Rørvig Idrætsforening
Lodstien 7, 4581 Rørvig
Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig
Fmd.: Christian Jensen 
42 52 23 81
mosbyvej@mail.dk
www.roervig-if.dk
 

Rørvig Kajakklub
Toldbodvej 90
4581 Rørvig
23 10 85 04
Fmd.: Ernst Bührmann
roervig-kajak@mail.dk
www.rørvigkajakklub.dk
 

Rørvig Sejlklub
Toldbodvej 85
4581 Rørvig
Fmd.: Allan Kirk
40 51 59 29
allankirk.dk@gmail.com
www.roervig-sejlklub.dk
 

Vallekilde-Hørve Gymnastikforening
Idrætsvej 3
4534 Hørve
Anni Graves 
40 44 18 34
anni@v-h-g.dk
www.v-h-g.dk
 

Vig Bridge Club
Aktivitetscenteret Møllevej 7
4560 Vig
Fmd.: Henrik Marstrand Dahl
20 72 71 22
henrik.marstrand.dahl@mail.dk
www.bridge.dk/2394
 

Vig Gymnastikforening
Vig rosenvej 3
4560 Vig
Fmd.: Jette Nissen 
21 69 23 56
viggymnastik@gmail.com
www.vig-gf.dk
 

Vig Tennisklub
Ravnsbjergvej 25
4560 Vig
Fmd. Per Larsen 
24 86 34 74
per@perlarsen.dk
www.vigtennisklub.dk

Turistforeninger

Odsherreds Turistforening
Sortspættevej 3
4500 Nykøbing Sj. 
40 15 14 99
Mail: info@turist-odsherred.dk
www.turist-odsherred.dk

 

Ældreforeninger og -klubber

Aktive Pensionister Fårevejle og omegn
Fmd.: Johnny Jensen 
31 19 74 55
birthejohnnyjensen@gmail.com
www.aktive-pensionister.dk
 

Asnæs Pensionistforening
Fmd.: Hanne Denning
24 67 12 48
www.4550pensionister.dk
 

Grevinge Pensionistforening
Søndervangen 12
4550 Asnæs 
59 65 94 79
 

Vig Pensionistforening
Annebjerg Stræde 19
4500 Nykøbing Sj.
21 25 07 34
 

Ældresagen i Nykøbing - Rørvig
Fmd.: Bjarne Milandt Petersen
29 90 34 53
bmilan@cdnet.dk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nykoebing-roervig