Du er med til at sætte gang i Odsherred

Odsherred har mange naturgivne kvaliteter: de tre store højderygge - Odsherred Buerne - bestående af Højby-, Vig- og Vejrhøj-Buen som den sidste og mest markante – er rygraden i det unikke skoleeksempel på et istidslandskab, som gav Odsherred betegnelsen UNESCO Geopark for nu godt fire år siden. Med Vejrhøjstien og Højderygstien foruden Veddinge Shelterplads med maskerne fra Geokids har du gode muligheder for at opleve geoparkens landskab og udtryk på tæt hold.

Odsherred har klitter og enge, skove og moser, vige, bugter, åløb og vandløb, vandrestier og ridestier og cykelstier, bakker og bjerge – efter danske forhold…

 

Læg dertil nogle af landets bedste og mest varierede strande - fra de flade og lavvandede, børnevenlige strande i Sejerø Bugt til stranden ved Rørvig med klitter og Kattegats bølger, der frister wind-  og kite-surfere. Desuden en stribe varierede stenstrande, som blandt andet byder på gode fiskesteder. 

 

Mens naturen er foranderlig og varieret i Odsherred, er det menneskene, der befolker de mange større og mindre byer og lokalsamfund, som er kendetegnet ved stor aktivitet og virkelyst – året rundt. Vores lokalområder er båret af engagement og interesse i nye borgere, for i Odsherred er vi ikke lukkede eller har nok i os selv, men ser fællesskab som en styrke.

 

I Nykøbing er Odsherred Teater flot placeret i hjertet af byen og ved at etablere ny teatersal, som vil give hele vores egn et flot løft og understrege kulturen som en betydelig motor for vækst og udvikling. For med et veludviklet kulturudbud følger også handel, håndværk og bosætning. 

Odsherred er kendetegnet ved et rigt og varieret kultur- og foreningsliv, mange kunstnere og kunsthåndværkere, mange iværksættere og et stort udbud af fødevarer, gårdbutikker, specialforretninger og ikke mindst supermarkeder. 

 

Med nye kultur- og idrætscentre i Højby og Vig, tilsvarende moderne svømmehaller, biblioteker og kulturhuse i kommunens to største byer Nykøbing og Asnæs og selvbetjente biblioteker i flere af de mindre byer foruden mange gallerier, museer og udstillingssteder, Kulturhus og biograf i Vig, er Odsherred et godt sted at bo og opholde sig, også i fritiden. 


Vi er åbne for forandring og fællesskab og ser frem til at byde dig velkommen i Odsherred som feriegæst, landligger eller helårsbeboer. 

 

Du er nemlig med til at sætte gang i det Odsherred, vi alle holder af.

Thomas Adelskov
Borgmester 
Odsherred Kommune