Kære borgere i Odsherred Kommune

Uanset om du er på et kortere eller længere ferieophold, bor hele sommeren i dit sommerhus eller er så heldig at bo her hele året, så befinder du dig i midten af et område, der bobler af aktiviteter året rundt, og gør det med stort folkeligt engagement og opbakning. 

Vores vision er ”Odsherred Kommune - et naturligt fællesskab”, og med de ord hylder vi både den varierede og betagende natur, som istiden skabte, og som har gjort egnen til Danmarks første UNESCO Global Geopark. 

Fællesskabet har mange former. En af dem er Landsby Makeover, som kommunen for nu femte år har taget initiativ til. Her er det borgerne i byerne og sommerhusområderne, som selv kommer med bud på og bestemmer, hvordan de vil forskønne, indrette og gøre deres område endnu mere attraktivt. 

Det giver et helt unikt fællesskab, når man er sammen om et stykke praktisk arbejde til fælles gavn og glæde, ja til vores alles gavn og glæde. 

På samme måde understøtter Lokaldemokratiudvalget udviklingen i vores bysamfund og landsbyer med en pengepulje, ligesom Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere udbyder en pulje penge til forskønnelse og forbedring, aktiviteter og projekter i sommerhusområderne.  

Odsherred er kendetegnet ved at have mange borgere med ressourcer, initiativ- og virkelyst, engagement og overskud – både i vores mange forskellige foreninger, klubber, sociale og humanitære organisationer og interessefællesskaber og i bylav, grundejerforeninger eller landsbyer. 

Det er en uvurderlig indsats, der på den måde ydes, og altid med plads til at lukke nye og flere borgere inden for. For her i Odsherred byder vi velkommen til alle, som ønsker at udvikle vores egn, besøge os en dag, en uge eller slå sig ned. 

Vi ser forskellighed som en styrke, vi er nysgerrige og modige, vi har virkelyst og er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser. 

For at markere de stærke fællesskaber, har gode kræfter i samarbejde med Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig skabt vores helt eget Folkemøde i Odsherred. Det bliver afviklet lørdag den 16. september 2017 på højskolen og er gratis og åben for alle borgere. Temaet er netop lokalsamfund og fællesskabet, og alle både helårsborgere og landliggere er velkomne til at være med hele dagen.

Velkommen til det naturlige fællesskab i Odsherred.Thomas Adelskov
Borgmester,

Odsherred Kommune